Gezondheidspromotie

​Een gezonde levensstijl bevorderen ter voorkoming van ziektes en allerlei aandoeningen is een belangrijke opdracht van ons ziekenfonds.

Onze dienst "gezondheidspromotie" tracht aan de hand van interessante activiteiten rond thema's als gezonde voeding, beweging, valpreventie, enz... deze opdracht in te vullen.

Voor meer informatie omtrent onze acties verwijzen wij je naar ons ledenblad of naar onze agenda ​op de website.

Wie op zoek is naar gerichte gezondheidsinformatie, -test, recepten, enz... kan zich abonneren op onze gezondheidsnieuwsbrief.