Vaccins

 LM Plus verleent je een tussenkomst van maximum 20 euro per kalenderjaar voor de aankoop van alle mogelijke vaccins die in België erkend zijn.

Komen onder meer in aanmerking: vaccins tegen griep, pneumokokken, windpokken, enz…

 

Voorwaarden

·        Lid zijn van de LM Plus.

·        De tussenkomst geldt niet voor wie op het ogenblik van vaccinatie in aanmerking komt voor een gratis vaccin in het kader van een vaccinatiecampagne van de overheid.

·        De vaccins dienen geregistreerd te zijn bij de FOD Volksgezondheid in België.

·        Reisvaccins en anti-malariamiddelen komen niet in aanmerking. Hiervoor wordt een tegemoetkoming verleend via de tussenkomst “Reisvaccins​”.

·        De tussenkomst is nooit hoger dan wat je voor het vaccin betaalde.

 reisvaccin.jpg

Wat te doen?

·        Laat het vaccin voorschrijven door je huisarts.

·        Vraag bij aankoop van het vaccin aan de apotheker een BVAC-attest op jouw naam.

·        Dien het BVAC-attest van de apotheker in bij de kantoormedewerker.

·        De tussenkomst wordt op je bankrekening overgeschreven.​


​​​

​​