Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren


​Steeds meer jongeren krijgen te maken met psychologische problemen. Als ouder probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en heeft je kind ook nood aan professionele psychologische ondersteuning.

Om deze professionele psychologische hulp toegankelijker te maken, geeft LM een tussenkomst tot 120 euro aan jongeren voor psychologische begeleiding - al dan niet in groepsverband -.  

Voorwaarden

  • Deze tussenkomst geldt voor elke jongere die recht heeft op het groeipakket.
  • Tussenkomst van 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.
  • Tussenkomst van 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. 
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar.​
  • We betalen je nooit meer terug dan wat je zelf hebt betaald.
  • De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie.
  • De psychotherapeut komt voor op de lijst van erkende psychotherapeuten van de Landsbond van LM.
  • Sessies door een orthopedagoog, erkend door de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (www.VVO.be) of de Association Francophones des Orthopedagogues Cliniciens (www.afortho.be​) komen vanaf 2020 ook in aanmerking.
  • Voor psychologische begeleiding voor volwassenen gelden er andere voorwaarden​​​. ​​
Wat te doen?

Bezorg het ingevulde formulier ​aan je kantoorbediende of overhandig je factuur met de identificatiegegevens van de verstrekker, datum en kostprijs.​
kind psycho.jpg