Psychologische begeleiding voor volwassenen


 

Steeds meer mensen krijgen te maken met psychologische problemen. Als naaste probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en is er ook nood aan professionele psychologische ondersteuning. 

Om deze hulp toegankelijker te maken, geeft LM Plus aan haar leden een tussenkomst tot 60 euro in de kostprijs voor psychologische begeleiding of voor het volgen van een cursus mindfulness - al dan niet in groepsverband -.

psychologische-begeleiding-volwassene.jpg
Voorwaarden
  • Voor elk lid dat geen recht heeft op het groeipakket.
  • Een tussenkomst van 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.
  • Een tussenkomst van 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar.​
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar.​​​
  • De sessies worden begeleid door een gediplomeerd psycholoog of een psychotherapeut die erkend is door de landsbon van LM.
  • Voor psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren gelden andere voorwaarden​​​.​​​​​​
Wat te doen?

Bezorg het ingevulde formulier​​​ waarop de doorverwijzing wordt geattesteerd en de prestaties vermeld zijn aan je kantoorbediende.​​​

Terugbetaling kortdurende psychologische behandeling​

Sinds maart 2019 is er een beperkte terugbetaling binnen de verplichte ziekteverzekering voorzien voor kortdurende psychologische behandeling van volwassenen bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Lees er alles over onder kortdurige psychologische behandeling voor volwassenen​.