Thuisverpleging

Heb je omwille van ouderdom, ziekte, een lichamelijke en/ of mentale beperking, een aandoening, een heelkundige ingreep, een ongeval, … verpleegkundige en/of hygiënische zorg nodig dan kan je een beroep doen op de thuisverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin​.

Inspuitingen, wondverzorging al dan niet gecombineerd met lichaamsverzorging, aanbrengen van verband, toediening van medicatie, …

De thuisverpleegkundige dient deze zorgen thuis toe, ook indien het een specialistische aanpak vereist en dit steeds in overleg met de behandelende arts of ziekenhuisdienst.

Een opname in het ziekenhuis kan zo ingekort of soms zelfs voorkomen worden. Solidariteit voor het Gezin beschikt over verpleegkundigen die zich specifiek hebben bijgeschoold rond diabetes, wondzorg en palliatieve zorg.

De kosten van thuisverpleging worden geregeld via je ziekenfonds. Je hoeft niets extra te betalen (uitgezonderd voorprestaties buiten nomenclatuur).

Voor een inlichtingen kan je naar ons gratis thuiszorgtelefoonnummer​ bellen 0800 25 420.

verpleging sol.JPG