Dagverzorgingscentrum voor ouderen

​Zorgbehoevende ouderen of ouderen met dementie kunnen één of meerdere dagen per week in een erkend dagverzorgingscentrum terecht. De partner of de familie die instaat voor de dagelijkse
thuisverzorging krijgt hierdoor de kans om even op adem te komen. Zo kunnen zij de thuiszorgsituatie beter aan en kan de zorgbehoevende persoon langer thuis blijven wonen. 

LM Plus voorziet een tussenkomst van 5 euro per dag met een maximum van 50 verblijfsdagen per jaar.
De tegemoetkoming van 0,35 euro/km (max. 15km) per verblijfsdag voor de resikosten wordt aangerekend aan de zorgkas en in mindering gebracht van de factuur van de gebruiker.

Voorwaarden

Het dagverzorgingscentrum is erkend door het Vlaams Agenschap Zorg en Gezondheid.
Op de factuur staan de dagen van verblijf vermeld.

Wat te doen?

Overhandig je originele factuur van het dagverzorgingscentrum aan je kantoorbediende.