Herstelverblijf

herstelverblijf.jpg
Als je na een opname in het ziekenhuis of een ernstige ziekte tijdelijk niet naar huis kan terugkeren, kan je opteren voor een herstelverblijf. Om recht te hebben op een tussenkomst dien je aan een aantal medische criteria te voldoen. 

Cosmopolite

 • LM Plus Komt tussen in de kosten van een herstelverblijf tot 29 euro per overnachting en tot 60 overnachtingen per jaar. 
 • Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de
 • tussenkomst 32 euro per overnachting. 
 • De tussenkomst voor Cosmopolite wordt rechtstreeks verrekend.

Andere erkende instelling

 • LM Plus komt tussen in de kosten van een herstelverblijf in een instelling die erkend is door het Agentschap Zorg en Gezondheid met een maximum van 15 euro per nacht.
 • Per jaar wordt er voor 30 nachten tussengekomen. 
 • Na attest van je behandelend arts is een verlenging mogelijk tot 60 nachten per jaar (behalve na heelkundige ingreep).
Medische voorwaarden

 • Je hebt een heelkundige ingreep ondergaan met een ziekenhuisopname.
 • Je hebt aan een ernstige aandoening geleden met een ziekenhuisopname van tenminste 15 dagen.
 • Je hebt tijdens een ononderbroken periode van tenminste 60 dagen je normale activiteiten niet kunnen uitoefenen. 
 • Hiervoor heb je een getuigschrift van je behandelende arts nodig of je kunt dit bewijzen aan de hand van pathologische, bioklinische en/of radiologische onderzoeken.    
 • Je hebt geen besmettelijke ziekte.
 • Je bent in staat om jezelf te verplaatsen en zelf je toilet te maken zonder de hulp.
 • Je gezondheidstoestand vergt geen voortdurende verzorging of verbanden. 
 • Af en toe verzorging door een verpleegkundige of kinesistherapeut is mogelijk (na aanvraag).
 • Je lijdt niet aan een hartdecompensatie.
 • Je vertoont geen enkel teken van een psychiatrische ziekte of van toxicomanie dat storend of gevaarlijk kan zijn voor je omgeving.
Wat te doen?

 • Bezorg je aanvraag aan je kantoorbediende.
 • De aanvraag met medisch attest wordt voorgelegd aan de adviserend arts van LM Plus. 
 • De aanvraag dien je te doen uiterlijk de 60ste dag na ontslag uit het ziekenhuis of na de pathologische onderzoeken.
 • De adviserend arts van LM Plus neemt een beslissing over je aanvraag en de duur van je verblijf.