Verblijven voor invaliden

​​LM Plus geeft een tussenkomst tot 210 euro voor een verblijf in een instelling voor leden die erkend zijn als invalide of mindervalide en hun reisgezelschap.

Voorwaarden 

  • Je bent erkend als invalide in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
  • Je bent erkend als mindervalide (persoon die beschikt over een algemeen attest voor erkenning van handicap, afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid).
  • De tussenkomst geldt ook voor de vergezellende personen en kinderen.
  • De tussenkomst bedraagt 15 euro per overnachting en wordt twee maal per kalenderjaar voor maximum 7 overnachtingen.