Vlaamse Sociale Bescherming

​De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren meer en meer wordt uitgebouwd.

 Elke Vlaming betaalt er jaarlijks 52 euro voor. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming op
1 januari van het voorgande jaar betaalt 26 euro.
 
De VSB bestaat uit drie verschillende pijlers:
  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (Vlaamse zorgverzekering)
  • Zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden​)
De LM-Zorgkas staat in voor de concrete uitvoering ervan: bijdragen innen en tegemoetkomingen uitbetalen. 
Heb je recht op één van de onderstaande tegemoetkomingen? 
Dan zorgt de LM-Zorgkas ervoor dat je ze krijgt.

Dan kan je terecht bij de zorgkas van LM Plus via 0800 17 417 of zorgkas@LMPlus.be.​