Dringend ziekenvervoer

Dienst 112

Vanaf 1 januari wordt voor elke dringende interventie van de ambulance na een 112-oproep 60 euro aangerekend, ongeacht de afgelegde afstand. Dit bedrag valt volledig ten laste van de patiënt. Dat de ambulance ter plaatse komt, volstaat om het bedrag aan te rekenen. Of de patiënt al dan niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd, speelt geen rol. 

MUG
MUG.jpg
Wanneer de gezondheidstoestand levensbedreigend is komt er een urgentiearts en een verpleegkundige intensieve zorg en spoedgevallenzorg op vraag van de dienst 112. 
Voor het uitsturen van de MUG op zich mag er geen kilometervergoeding of andere kosten worden aangerekend. 
De prestaties van de urgentiearts zullen op de ziekenhuisfactuur te vinden zijn. Voor medische assistentie door een spoedarts in het kader van een MUG-interventie bedraagt het honorarium 53,60 euro. 

Dit bedrag wordt volledig vergoed door de ziekteverzekering. Ook andere technische prestaties kunnen worden aangerekend. Sommige zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, voor andere geldt een klein persoonlijk aandeel.

Helikopter

heli dringend vervoer.jpg
​Wordt er een helikopter aangevraagd door de dienst 112 dan bedraagt de factuur 65,71 euro voor de 
eerste tien kilometer. 
Vanaf de elfde kilometer: 6,56 euro per kilometer. 
Vanaf de eenentwintigste kilometer: 5,02 euro per kilometer.
De afstand wordt berekend volgens de kilometers die zouden zijn afgelegd op de openbare weg.