Vervoer bij consultaties

​​Vervoer Categorie C​​​

  • ​LM Plus verleent een tussenkomst bij niet-dringend ziekenvervoer voor consultaties bij een art-specialist in het ziekenhuis van 0,40 euro per km. 
  • Dezelfde tussenkomst geldt voor vervoer liggend of zittend in een ziekenwagen, rolstoelvervoer of vervoer per taxi. 
  • Er is geen tussenkomst voor het gebruik van openbaar ​vervoer, eigen vervoer of vervoer met vrijwilligers.
Let op!consultatie.jpg

  • Er wordt één vervoer per dag terugbetaald. Dit houdt in een heen- en terugrit. 
  • Voor wachtgeld en supplementen is er geen tussenkomst. 
  • Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de kortste weg van woonplaats of plaats waar je bent opgenomen.
  • De maximale tegemoetkoming ten laste van het ziekenfonds bedraagt 3.000 euro per kalenderjaar per rechthebbende.​​