Vervoer bij verblijf/revalidatie/transplantatie

Vervoer Categorie A​​​​​

​LM Plus verleent een tussenkomst bij niet-dringend ziekenvervoer dat aangevraagd MOET worden via MUTAS op het nummer 078 15 95 95:
 • bij het begin en het einde van een ziekenhuisverblijf;
 • bij daghospitalisatie;
 • bij hartrevalidatie en multidisciplinaire revalidatie;
 • bij postoperatieve zorgen na orgaantransplantatie;
 • bij het begin en einde van een opname in een herstelverblijf of zorgverblijf, op voorwaarde dat de opname onmiddellijk aansluit bij een hospitalisatie.
Bij liggend vervoer met een ziekenwagen betaalt LM Plus een groot deel van de factuur. 
 • Als lid betaal je een vast bedrag van 35 euro per rit. 
 • Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je slechts 15 euro per rit. 
 • Je betaalt dit remgeld rechtstreeks aan de vervoerder.
 • Voor zittend vervoer of rolstoelvervoer met een ziekenwagen of taxi betaal je zelf 20 euro per rit.
 • Leden met recht op een verhoogde tegemoetkoming betalen hiervoor 10 euro remgeld.
Vervoer liggend, zittend of met een rolstoel via een ziekenwagen en taxi dient STEEDS aangevraagd te worden via MUTAS op het nummer 078 15 95 95. MUTAS bepaalt welk vervoermiddel meest geschikt is.

 • Voor het vervoer met vrijwilligers betaalt LM Plus 0,25 euro per km.
 • Wanneer je je met eigen vervoer verplaatst omwille van bovenstaande redenen bedraagt de terugbetaling 0,15 euro per km.
 • Openbaar vervoer wordt in deze categorie niet terug betaald.
Let op! reva.jpg

 • Er wordt één vervoer per dag terugbetaald. Dit houdt in een heen- en terugrit. 
 • Voor wachtgeld en supplementen is er geen tussenkomst. 
 • Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de kortste weg van woonplaats of plaats waar je bent opgenomen.
 • De maximale tegemoetkoming ten laste van het ziekenfonds bedraagt 3.000 euro per kalenderjaar per rechthebbende.​​