Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen

​​Als je niet automatisch in aanmerking komt voor het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden, maar lijdt aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, kun je een aanvraag indienen voor de incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen.
De tussenkomst voor 2019 bedraagt 167,42 euro per jaar.

Voorwaarden

  • Je lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie. 
  • Je hebt geen recht op het incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden.
  • Je hebt geen recht op het incontinentieforfait bij verblijf in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet.
  • Je hebt wel recht als je erkend bent door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  • Je ontvangt geen tegemoetkoming voor autosondage.
Wat te doen?

  • Laat het aanvraagformulier invullen door je huisarts. 
  • Stuur het formulier naar de adviserend arts van LM Plus. 
  • Indien je een goedkeuring ontvangt van de adviserend arts is deze geldig voor drie jaar. 
  • LM Plus zal jaarlijks onderzoeken of je nog aan de voorwaarden voldoet. 
  • Na drie jaar moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Goed om te weten

Een incontinentieforfait kan gecumuleerd worden met een zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait.