Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden

​​Als je lijdt aan een onbehandelbare vorm van incontinentie, kun je een aanvraag indienen voor de incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden.
De tussenkomst voor 2019 bedraagt 512,92 euro per jaar.

Voorwaarden

  • Je hebt gedurende minstens vier van de twaalf laatste maanden een recht op een B of C forfait in de thuisverpleging met een score van 3 of 4 op incontientie.
  • Je mag de laatste dag van deze vier maanden niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet.
  • Je bent op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden nog in leven.
Wat te doen?

  • De aanvraag aan LM Plus gebeurt door de thuisverpleegkundige. 
  • Komt er geen thuisverpleegkundige laat je huisarts dan het aanvraagformulier invullen en bezorg deze aan de adviserend arts van LM Plus. 
  • De aanvraag wordt jaarlijks herhaald.
Goed om te weten

Een incontinentieforfait kan gecumuleerd worden met een zorgforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait.