Incontinentie

​Incontinentie is het ongecontroleerd verlies van urine en/of ontlasting. Dit is geen ziekte maar een symptoom dat verschillende oorzaken kan hebben. Er zijn drie vormen van incontinentie:

  • inspanningsincontinentie, waarbij de sluitspier een plotse verhoging van de spanning of druk op de blaas niet meer aankan (bv. bij niezen, hoesten, lachen of tillen);
  •  aandrangincontinentie, waarbij de blaaswand onwillekeurig samentrekt, de blaas lekt en er een plotseling opkomende en niet te onderdrukken drang om te plassen ontstaat;
  •  overloopincontinentie, waarbij de blaas is afgesloten en daardoor niet meer volledig geledigd wordt bij het plassen, tot ze op een bepaald moment letterlijk overloopt.
Incontinentie kan op elke leeftijd voorkomen, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Het aankopen van incontinentiemateriaal is een dure aangelegenheid. Informeer daarom naar de incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden of voor niet-afhankelijke personen en naar de aanvullende tussenkomst van LM Plus. LM Plus biedt ook incontinentiemateriaal aan tegen voordelige prijzen​

Sommige gemeenten voorzien een voordeel bij incontinentie. Informeer hiernaar bij het Sociaal Huis van je woonplaats.