Skip to main content

Documenten

Je kunt de formulieren bekijken per thema of een zoekterm ingeven.

Alle formulieren kun je downloaden en afprinten.​​​​​​​

80 resultaten

Arbeidsongeschiktheid

getuigschrift arbeidsongeschiktheid loontrekkende

getuigschrift arbeidsongeschiktheid zelfstandige

Aanvraag gedeeltelijke werkhervatting loontrekkende

Aanvraag gedeeltelijke werkhervatting zelfstandigen

Aanvraag vrijwilligerswerk loontrekkende

Aanvraag vrijwilligerswerk zelfstandige

Werkhervatting of werkloosheid

Werkhervatting zelfstandige

Bankgegevens

verandering betalingswijze bijdrage

Kennisgeving verandering rekeningnummer

Aanvraag tot betaling per domiciliëring

Herroeping domiciliëring

Geboorte

Borstvoedingspremie

zwangerschapstraject

zwangerschapszwemmen en -yoga

Hospitaal-Plus

Aanvraag tot tegemoetkoming Dagforfait Basis/Plus

Aanvullende kosten Hospitaal-Plus

Medisch attest

Aanvraag tot tegemoetkoming Hospitaal-Plus 100, 200 en Franchise

Overstap Hospitaal-Plus 100 naar Hospitaal-Plus 200

MiFID checklist

MiFID verklaring

Medische vragenlijst

Verzekeringsvoorstel

Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus Dagforfait Basis/Plus

Algemene voorwaarden Hospitaal-Plus 100 en 200

Productfiche Hospitaal-Plus Dagforfait Basis/Plus

Productfiche Hospitaal-Plus 200

Productfiche Hospitaal-Plus 100

Informatiefiche onderneming Hospitaal-Plus

Lid worden

Aanvraag tot inschrijving bij LM Plus

Mutatieformulier

Verklaring van onderwerping ZIV

Tegenmutatie

inschrijving persoon ten laste

Persoon ten laste verklaring

Medische zorgen

Diabetesvereniging aansluitingsdocument

Gezondheidstheraptie kankerpatiënten

Ziekenvervoer verblijf/revalidatie/transplantatie/Categorie A

Ziekenvervoer dialyse/kankerbehandeling/Categorie B

Ziekenvervoer consulaties/Categorie C

Vaccinatiecentrum attest

Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke patiënten

Tandzorg

Reductiekaarten voor het openbaar vervoer

Aanvraag voor een reductiekaart voor het openbaar vervoer

Tandverzekering

Aanvraag tot tegemoetkoming Denta Plus

MiFID checklist

MiFID verklaring

Verzekeringsvoorstel

Algemene voorwaarden Denta Plus

Productfiche Denta Plus

Vlaamse Sociale Bescherming

Aanvraag tot verandering van zorgkas

Aanvraag tot registratie als mantelzorger.pdf

Aanvraag zorgbudget mantel- en thuiszorg.pdf

Aanvraag zorgbudget residentiële zorg.pdf

Indiening van een bezwaar tegen de beslissing van een zorgkas

Voordelen en diensten

Mutas - uitgesloten sporten

Dieet consultaties

Herstelverblijf aanvraag

Oog voor lekkers leerling

Oog voor lekkers personeelslid

Pedicure 65+

Pedicure diabetes

Pedicure obesitas

Psychologische begeleiding jongeren

Psychologische begeleiding volwassenen

Speelpleinwerking en sportvakanties

Sportprikkel

Wellness that Works

Bodystyling

Infraligne

Jeugdvakanties met overnachting

Optiek

Schoolactiviteiten

Ziekenfondsgegevens

Wijziging bureelsectie en of adres

Zorgverzekering

Medisch voorschrift mobiliteitshulpmiddel

Aanvraagformulier loophulpmiddel

Aanvraagformulier mobiliteitshulpmiddel

Huurovereenkomst mobiliteitshulpmiddel

Rolstoeladviesrapport