Psy-Go!

​​Psy-Go! is de gratis psychologische begeleiding op afstand voor leden van LM. Een team van ervaren, gediplomeerde psychologen staat klaar om te luisteren naar je problemen en je op een professionele manier te helpen.​​​​​​​​​​​​​​​

​Enqu​ête babybluesBeste mama,

Je bent recent een jonge spruit rijker, Proficiat! 

Een gezinsuitbreiding gaat gepaard met heel wat veranderingen. Gelukkig heeft LM jou als kersverse mama heel wat te bieden. Als ziekenfonds werken wij constant aan een verbetering van onze diensten, zodat we ons dienstenaanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften en noden van jonge ouders.

In dit kader vragen wij zes minuten van jouw tijd om onze online peiling rond babyblues in te vullen.
Babyblues is een bekend fenomeen dat zich voordoet rond de 3de of 4de dag na de bevalling. Het gaat gepaard met neerslachtigheid en prikkelbaarheid, maar wordt ook gekenmerkt door slaapproblemen en huilbuien. Ondanks dat dit vaak voorkomt, heerst er nog steeds een taboe rond het thema.

Laat je contactgegevens achter en maak kans op een leuke dagtrip naar Pairi Daiza met je hele gezin!
De wedstrijdvoorwaarden vind je onder de enquête terug.

Kun je de enquête hieronder niet zien? Vul hem hier ​in.
​​

Wedstrijdreglement  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Livornostraat 25, 1050 Brussel
  2. Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen, ongeacht of men al dan niet lid is van LM. Alleen meerderjarige deelnemers die in België verblijven komen in aanmerking voor een prijs.
  3. De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.
  4. Met de deelname aan de wedstrijd is geen enkele verplichting verbonden om zich vóór, tijdens of na de wedstrijd bij LM aan te sluiten.
  5. De wedstrijd loopt tot 1 juli 2019. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten kiest de winnaars uit in de periode tussen 1 juli en 1 augustus 2019. De winnaars worden willekeurig geselecteerd en worden persoonlijk gecontacteerd. 
  6. De prijzen zullen in geen geval kunnen worden geruild tegen hun waarde in speciën of een ander voordeel in natura.
  7. De Landsbond van Liberale Mutualiteiten behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. 
  8. Er kan tegen de beslissingen van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten geen beroep worden aangetekend.
  9. De persoonlijke gegevens die in het kader van deze wedstrijd worden medegedeeld, mogen niet aan derden worden bezorgd. Deelnemers hebben het recht hun gegevens te raadplegen, te verbeteren of op eenvoudige aanvraag te doen schrappen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Livornostraat 25, 1050 Brussel
  10. De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.