Hospitaal-Plus 100 en Hospitaal-Plus 200

​Hospitaal-Plus biedt verschillende kostendekkende verzekeringen aan. Deze vergoeden het grootste deel van het persoonlijk aandeel van je ziekenhuisfactuur. Jij bezorgt ons je factuur en wij betalen je de gemaakte kosten terug. 


Onze verzekeringen met de meest uitgebreide dekking komen tegemoet in de kosten voor ziekenhuisopname tot:​

  • 15.000 euro (Hospitaal-Plus 100)
  • 25.000 euro (Hospitaal-Plus 200)

De terugbetalingen van het persoonlijk aandeel zijn per prestatie beperkt tot eenmaal het bedrag van de tegemoetkoming van de wettelijke ziekteverzekering. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Bij Hospitaal-Plus 100 of Hospitaal-Plus 200 krijg je kosten vergoed die verband houden met een opname in het ziekenhuis. Het gaat over een terugbetaling van:

  • De verblijfkosten van je ziekenhuisopname, met inbegrip van de toeslagen voor een één- of tweepersoonskamer. Let wel: als je in een eenpersoonskamer verblijft, geldt een vrijstelling (franchise) van 150 euro per opname. Dit betekent dat deze 150 euro voor je eigen rekening blijft. Deze vrijstelling krijg je maximaal tweemaal per jaar, ongeacht het aantal hospitalisaties.
  • De ereloonsupplementen die je aangerekend krijgt. Deze verschillen naargelang het type kamer waarin je verblijft. Dokters kunnen je dus meer aanrekenen bij een verblijf in een eenpersoonskamer dan wanneer je in een kamer met meerdere personen verblijft. Hospitaal-Plus 100 vergoedt ereloonsupplementen tot 100 % van het standaardtarief. Bij Hospitaal-Plus 200 is dit 200 % van het standaardtarief.
  • Ambulante kosten die rechtstreeks te maken hebben met een ziekenhuisopname, vanaf een maand voor, tot drie maanden na de hospitalisatie. Terugbetaling van deze kosten is bij Hospitaal-Plus 100 beperkt tot 575 euro en bij Hospitaal-Plus 200 tot 750 euro op jaarbasis.
  • Ziekenhuiskosten in verband met zwangerschap, zwangerschapscomplicatie en bevalling tot 1500 euro (Hospitaal-Plus 100) of 2500 euro (Hospitaal-Plus 200) per bevalling.
  • Kosten voor aangepast vervoer omwille van medische redenen, met een jaarlijks plafond van 255 euro.
  • De kosten voor tandheelkundige verzorging, tandprothesen, therapeutische prothesen en orthopedische apparaten, geplaatst tijdens een ziekenhuisopname. Deze moeten in rechtstreeks verband staan met de chirurgische ingreep en vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering. Prothesen met een zuiver esthetisch karakter betalen we niet terug.
  • Heelkundige ingrepen in de dagkliniek.
  • Farmaceutische producten waarvoor de ziekteverzekering een wettelijke tegemoetkoming voorziet.

Hospitaal-Plus 100 en Hospitaal-Plus 200 staan je ook bij in geval van ernstige ziekte. Wij vergoeden de medische kosten die je doorheen het jaar maakt, ook al word je niet opgenomen in het ziekenhuis.

Het totaalbedrag van deze vergoedingen kan op jaarbasis oplopen tot 5.000 euro (Hospitaal-Plus 100) of 7.000 euro (Hospitaal-Plus 200), bovenop de jaarplafonds van 15.000 euro voor Hospitaal-Plus 100 en 25.000 euro voor Hospitaal-Plus 200. Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor de complete lijst van ziekten waarvan de behandeling in aanmerking komt voor terugbetaling.

De extra dekking ‘Ambulante kosten bij ernstige ziekte’ bestaat onder andere uit een tegemoetkoming in de kosten gemaakt voor speciale behandelingen, analyses en onderzoeken buiten een ziekenhuisopname waarvoor een terugbetaling is vanuit de verplichte ziekteverzekering. Hospitaal-Plus 100 en Hospitaal-Plus 200 vergoeden ook geneesmiddelen die vergoedbaar zijn door de verplichte ziekteverzekering, farmaceutische producten en doktersbezoeken. Bovendien is er een maximale jaarlijkse tegemoetkoming van 127,50 euro voor ziekenvervoer.