Homeopathie

Bij LM krijg je een tussenkomst van 20 % van je uitgaven voor homeopathische geneesmiddelen.

Voorwaarden

  • Je mag deze vorm van alternatieve geneeswijze combineren met de andere vormen, maar ze mogen samen het maximum voorziene bedrag van 62 euro per kalenderjaar niet overschrijden.
  • De homeopathische producten zijn voorgeschreven door een erkende arts en je hebt ze gekocht in een apotheek.
  • De producten komen voor op de lijst waarvoor LM een tussenkomst voorziet. Ze worden op het BVAC-attest aangeduid met een asterisk.

Wat te doen?

Vraag je apotheker een BVAC-attest bij de aankoop van de homeopathische geneesmiddelen en bezorg dit aan je ziekenfonds.

Lijst van homeopathische geneesmiddelen