Manuele therapie

​Raadpleeg je een manueel therapeut, dan betaalt LM een tussenkomst van 10 euro per zitting terug. Per jaar kun je een vergoeding ontvangen voor 6 zittingen.

Voorwaarden

  • Je mag deze vorm van alternatieve geneeswijze combineren met de andere vormen, maar ze mogen samen het maximum voorziene bedrag van 62 euro per kalenderjaar niet overschrijden.
  • Je moet behandeld worden door een manueel therapeut die erkend werd door LM.

Wat te doen?

Vraag je manueel therapeut een kwijtschrift voor de behandeling en bezorg dit aan je ziekenfonds.

Lijst met manuele therapeuten