Behandeltraject obesitas

Je krijgt een terugbetaling voor deelname aan een behandeltraject obesitas. ​

Je voordeel bij LM
LM geeft een terugbetaling van maximaal 60 euro per kalenderjaar aan onze leden. 

Algemene voorwaarden

  • Het traject bestaat uit een combinatie van gesprekken bij een psycholoog, medische begeleiding, begeleiding door een diëtiste en een bewegingscoach.
  • Het hoofddoel van het traject is bestrijding van obesitas.
Aanvraagprocedure
De tussenkomst kan verkregen worden door aflevering van een attest (met vermelding van de kostprijs en data van de gevolgde sessies) van het ziekenhuis waaruit blijkt dat je het traject volgde.​​