Dienst maatschappelijk werk

Wie ernstig ziek is of revalideert, heeft 
ook zorgen nodig. Onze maatschappelijk 
werkers helpen je graag bij vragen over 
thuiszorg en tegemoetkomingen.


Informatie
De medewerkers van de dienst maatschappelijk werk (DMW) van LM​ geven je informatie over:

  • Hulp- en dienstverlening
  • Sociale en financiële voordelen: de medewerkers kennen de sociale wetgeving en voorzieningen en helpen je graag verder met regels en aanvraagprocedures.
Zorgbehoevend

Ben je zwaar zorgbehoevend? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming​. Die betaalt een maandelijks zorgbudget uit aan zwaar zorgbehoevende personen. De medewerkers van de DMW helpen je om een aanvraag in te dienen. ​

Handicap
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt financiële ondersteuning biedt aan personen met een handicap:

  • Vergoedingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in je woning
  • Het persoonsvolgend budget. De persoon met een handicap krijgt een budget op maat van zijn vraag naar ondersteuning en bepaalt hoe die ondersteuning moet worden georganiseerd.

Personen die geconfronteerd worden met een handicap die ernstig en langdurig is en blijvende beperkingen heeft (psychisch, mentaal, zintuigelijk en/of lichamelijk), kunnen een erkenning aanvragen bij het VAPH. De aanvraag voor ondersteuning moet gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar en er moet een concrete zorgvraag zijn. Je kunt terecht bij de Dienst Maatschappelijk om je in te schrijven bij het VAPH.​

Personenalarmsysteem

Het personenalarmsysteem​ is een beveiliging voor personen die een verhoogd risico hebben op vallen. Dat kan gaan over alleenstaanden, bejaarden, zieken of personen met een handicap die nog zelfstandig wonen.​ Onze sociale dienst regelt je aanvraag.

​​Contact

Een beroep doen op onze maatschappelijk assistenten is volledig gratis. Je kunt een huisbezoek of afspraak in onze kantoren aanvragen. Een teamoverleg met alle partners in de zorg kan georganiseerd worden bij ontslag uit het ziekenhuis.

Bel 09 235 72 85, mail dmw.ov@lm.be​ of chat met de sociale dienst​.

Heb je een klacht?  We hopen van niet. LM streeft ernaar om haar leden altijd een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten! Met jouw klachten blijven we onze dienstverlening verbeteren. Meer informatie over de klachtenprocedure vind je op de klachtenpagina​.​