Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt financiële ondersteuning biedt aan personen met een handicap:

  • Vergoedingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in je woning
  • Het persoonsvolgend budget. De persoon met een handicap krijgt een budget op maat van zijn vraag naar ondersteuning en bepaalt hoe die ondersteuning moet worden georganiseerd.

Personen die geconfronteerd worden met een handicap die ernstig en langdurig is en blijvende beperkingen heeft (psychisch, mentaal, zintuigelijk en/of lichamelijk), kunnen een erkenning aanvragen bij het VAPH. De aanvraag voor ondersteuning moet gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar en er moet een concrete zorgvraag zijn. Je kunt terecht bij de Dienst Maatschappelijk om je in te schrijven bij het VAPH.​ Bel 09 235 72 85 of mail naar dmw.ov@lm.be​ ​​​