Kraamzorg

De eerste weken thuis met je baby vergen een grondige organisatie en aanpassing in je gezin. Om alles vlot te laten verlopen kan je de dienst kraamzorg inschakelen. De kraamverzorgster kan je helpen met de huishoudelijke taken.

Elke LM-ouder ontvangt een tussenkomst van 5 euro per uur, maximum 30 uur ofwel 150 euro per pasgeborene. Op te nemen binnen een periode van drie maanden na het ontslag van de baby uit de kraamkliniek.

Hoe aanvragen?
Kraamzorg kan via Solidariteit voor het Gezin  aangevraagd worden op 070 233 295. Let op: Solidariteit voor het Gezin biedt kraamzorg  aan tot twee maanden na het ontslag van de baby uit de kraamkliniek.

De tussenkomst krijg je op basis van de factuur. Breng ze binnen in een kantoor in je buurt of stuur ze op (Brabantdam 109, 9000 Gent).