Noodopvang zieke kinderen

Wanneer je kind plots ziek wordt en niet naar school of opvang kan, helpen wij je uit de nood. Je kan beroep doen op de thuisoppasdienst van je keuze of Solidariteit voor het Gezin. Zij zorgen voor een professionele oppasser bij je thuis.

De tussenkomst bedraagt tot 20 euro per uur met een maximum van 18 uur per kalenderjaar en per kind.

Praktisch?
Doe je aanvraag bij de thuisoppasdienst van je keuze of Solidariteit voor het Gezin (070 233 295).

De LM-tussenkomst ontvang je na voorlegging van de originele factuur.