Watergewenning - Sportprikkel

Bewegen is gezond, ook voor baby’s. Als je baby een lessenreeks babyzwemmen of watergewenning volgt, krijg je een tussenkomst van maximaal 35 euro per kalenderjaar.

Hoe aanvragen?
Bezorg ons het LM-attest ‘sportprikkel'​, ingevuld door de lesgever.