Hippotherapie

Personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap die een beroep doen op hippotherapie (therapie met paarden), ontvangen een tussenkomst van 3 euro per sessie en dit tot 40 beurten of 120 euro per kalenderjaar.

Hoe aanvragen?
Bezorg ons het LM-attest 'hippotherapie'​ samen met één van onderstaande documenten:

  • Attest van inschrijving bij VAPH
  • Attest van FOD Sociale Zaken, dienst tegemoetkomingen
  • Attest van het kinderbijslagfonds waaruit verhoogde kinderbijslag blijkt
  • Een medisch verslag waaruit de handicap blijkt