Voordelen voor jonge ouders


vakantie.jpgSportprikkel, zakgeld, schoolreizen, een bril... Ken je onze voordelen voor jonge ​ouders al? LM biedt jou en je gezin tal van tussenkomsten aan. Hieronder vind je ze netjes opgelijst.

Sportprikkel
Doet je kind aan sport en is hij of zij ingeschreven bij een sportclub? Dan ontvang je de sportprikkel. Tot 18 jaar krijg je elk kalenderjaar tot 35 euro terug! Ook fitnessen en waterwennen komen in aanmerking. 

Jeugdbeweging
Is je kind lid bij Scouts, Chiro of een andere erkende jeugdbeweging​? Dan betaalt LM jaarlijks 15 euro van het lidgeld terug.​

Anticonceptie
Jongeren die recht hebben op kinderbijslag krijgen tot 20 euro per jaar terugbetaald voor de pil, condooms of andere voorbehoedsmiddelen.

Loopfiets, step of zwemvest voor tweejarigen
LM wil kinderen al op jonge leeftijd in beweging zetten. Daarom schenken we elk aangesloten kind op zijn of haar tweede verjaardag een loopfiets, step of leuke zwemvest​ (SwimHero​). De ouders maken zelf een keuze.

Op reis met de klas
​Wie meer dan één schooldag op reis gaat met de klas krijgt een tussenkomst tot 50 euroBos-, zee-, heide-, polderklassen, meerdaagse uitstappen en uitwisselingsprojecten met overnachting komen in aanmerking. 

Speelpleinen​
Neemt je kind tijdens de schoolvakanties deel aan een speelpleinwerking of sportvakantie zonder overnachting? Dan ontvang je tot 100 euro per kalenderjaar.

Jeugdkampen
Jongeren van 2 tot 18 jaar die tijdens een schoolvakantie deelnemen aan een vakantie ​in binnen- of buitenland met een erkende vereniging zoals scouts- en chirokampen, krijgen tot 50 euro per kalenderjaar.

Orthodontie
Een beugel voor je kind is duur. Om die behandeling betaalbaar te maken voorziet LM een extra tegemoetkoming bovenop de wettelijke ziekteverzekering van 372 euro voor orthodontie​.

Zakgeld Crejaksie
Kinderen of jongeren die deelnemen aan een zomervakantie georganiseerd door de jeugddienst Crejaksie of Sportievak krijgen 20 euro zakgeld.

Optiek
Een bril of lenzen​ voor je kind? LM geeft je een tussenkomst tot maximum 50 euro per kalenderjaar.

Oordoppen​ op maat
Bescherm het gehoor van je kinderen. LM voorziet een eenmalige tussenkomst tot 25 euro voor oordoppen op maat.​​​​​​