Herstelverblijven


Je bent opgenomen in het ziekenhuis en je bent nog niet klaar om terug naar huis te keren? Of je leed aan een ernstige ziekte waardoor je je activiteiten voor lange tijd hebt moeten stopzetten? Dan kun je in aanmerking komen voor een herstelverblijf.

Jouw voordeel bij LM

Voor een herstelverblijf in het LM-vakantiecentrum Cosmopolite in Blankenberge bedraagt de tussenkomst maximaal 29 euro per overnachting, met maximaal 60 nachten per jaar. Ben je rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dan ontvang je 32 euro per overnachting. In een andere, erkende instelling geldt een tussenkomst van 21 euro per overnachting, met een maximum van 21 nachten per kalenderjaar.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om van een herstelverblijf te kunnen genieten, moet je voldoen aan een van deze voowaarden:
 
  1. je hebt een heelkundige ingreep ondergaan met een ziekenhuisopname;
  2. je hebt aan een ernstige aandoening geleden met een ziekenhuisopname van tenminste 15 dagen;
  3. je hebt tijdens een ononderbroken periode van tenminste 60 dagen je normale activiteiten niet kunnen uitoefenen. Hiervoor heb je een getuigschrift van je behandelende arts nodig of je kunt dit bewijzen aan de hand van pathologische, bioklinische en/of radiologische onderzoeken.
 
Daarnaast moet je voor een herstelverblijf ook aan deze voorwaarden voldoen:
 
  1. je bent niet besmettelijk;     
  2. je bent in staat om jezelf te verplaatsen en zelf je toilet te maken zonder de hulp van iemand anders;
  3. je gezondheidstoestand vergt geen voortdurende verzorging of verbanden. Af en toe verzorging door een verpleegkundige of kinesitherapeut is wel mogelijk;
  4. je lijdt niet aan een hartdecompensatie;
  5. je vertoont geen enkel teken van een psychiatrische ziekte of van toxicomanie dat storend of gevaarlijk kan zijn voor je omgeving.