Thuisverpleging en stomamateriaal

Bepaalde prestaties van thuisverpleging die niet zijn opgenomen in de verplichte ziekteverzekering (oogindruppeling, bloeddrukmeting, enz.) komen in aanmerking voor een LM-tussenkomst.

De tussenkomst voor stomamateriaal bedraagt maximaal 50% van je persoonlijk aandeel. De maximale tussenkomst voor thuisverpleging en stomamateriaal bedraagt samen 225 euro per kalenderjaar.

Hoe aanvragen?
Bezorg ons de originele factuur thuisverpleging.
Voor stomamateriaal leg je het bewijs van wettelijke tussenkomst voor.