Zorgverblijf

Kan je tijdelijk niet instaan voor de verzorging van een zorgbehoevend familielid dat bij je inwoont, dan kan een korte plaatsing in een gespecialiseerde instelling de oplossing zijn. In dat geval kan je rekenen op een tussenkomst van maximaal 16 euro per nacht, tot 21 overnachtingen per kalenderjaar. Het zorgverblijf dient onmiddellijk gevolgd te worden door een terugopname in het thuismilieu.

Hoe aanvragen?
Bezorg ons het LM-attest ‘zorgverblijf’​. Onze maatschappelijke assistenten vertellen je graag meer over de voorwaarden.