Vief

Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden. Via een netwerk van plaatselijke afdelingen nemen onze leden deel aan allerhande vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Onze leden vinden het fijn om elkaar te ontmoeten, om samen van een snuifje cultuur te genieten of om nieuwe leerervaringen op te doen.

Naast een professioneel team, steunt de werking van Vief op honderden medewerkers die zich in de lokale afdelingen als vrijwilliger inzetten.  Zij benutten de kans om ook na een professionele loopbaan, ervaring, kennis en vaardigheden in te zetten binnen het afdelingwerk.  Vief helpt en ondersteunt hen daarbij door kadervorming aan te bieden, inspraak te organiseren en ontmoetingsdagen in te richten.

Vief is ten slotte ook een belangenbehartiger.  Door standpunten te verspreiden en door onze deelname aan advies- en overlegraden komen wij op voor de belangen van gepensioneerden en ouderen.

Vief
Livornostraat 25, 1050 Brussel
Tel 02 538 59 05 - Fax: 02 538 20 82
info@vief.be
www.vief.be

Vief Oost-Vlaanderen
Brabantdam 101, 9000 Gent

Tel 09 223 19 79