Mutas

​​Ga je naar het buitenland? Check dan hier eerst het officiële reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.​ Als het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft voor een land, behoudt Mutas zich het recht voor om de reisbijstand in dat land op te schorten. Je bent dan mogelijks niet gedekt voor medische kosten. Contacteer bij twijfel je ziekenfonds.​​​Je kunt Mutas online contacteren: snel, eenvoudig en correct. Vul het contactformulier op Mutas Online zo volledig mogelijk in om een dossier aan te maken. Het enige wat je nodig hebt is een internetverbinding en een gsm-nummer waarop Mutas je kan bereiken.​

Ziek worden of betrokken raken bij een ongeval tijdens een verblijf in het buitenland, is altijd een nare ervaring. Gelukkig kun je rekenen op de medische reisbijstand van je ziekenfonds via Mutas. 

Mutas is een reisverzekering die jou medische reisbijstand garandeert in geval van ziekte, ongeval of een ziekenhuisopname tijdens jouw vakantie in het buitenland.

Mutas betaalt via je ziekenfonds je medische kosten terug als je op vakantie bent in het buitenland en je ziek wordt, een ongeval hebt of opgenomen wordt in een ziekenhuis. Daarnaast geeft Mutas je medisch advies en helpt ze met het invullen van de nodige documenten. Zij verstuurt de documenten voor terugbetalingen van medische zorgen, overlegt met de zorgverleners ter plaatse en contacteert indien nodig uw familie.

Vanaf de eerste dag dat je verzorgd wordt, kun je rekenen op de bijstand van Mutas. Voor gewone vakantiegangers is dit tot 3 maanden lang. Voor studenten (diegenen die recht hebben op kinderbijslag) is dit tot 12 maanden. Voor dialysepatiënten en zuurstofafhankelijke patiënten is de bijstand beperkt tot 6 weken per kalenderjaar.

Mutas is 24 uur op 24 bereikbaar via het nummer 0032-2-272 09 00. Bij elke ziekenhuisopname moet je binnen de 48 uur Mutas inlichten. Opgelet: voor bepaalde kosten, zoals kosten voor prothesen of extra reis- en verblijfskosten, moet je Mutas contacteren om haar akkoord te vragen.​

  • Deze dienst wordt georganiseerd voor leden die in orde zijn met de bijdragen voor de aanvullende ziekteverzekering en in regel zijn met de verplichte ziekteverzekering.
  • Indien een persoon niet in regel is met de verplichte ziekteverzekering wordt de tussenkomst beperkt tot de repatriëring.
  • ​​​​​​​Mutas verleent enkel bijstand voor dringende en onvoorziene medische zorgen. Mutas vergoedt geen medische zorgen die nodig zijn voor een bestaande aandoening. Dialysepatiënten en zuurstofafhankelijke patiënten zijn hierop een uitzondering, op voorwaarde dat de reis geen risico’s met zich meebrengt.
  • Het doel van je verblijf moet ontspanning zijn. Zakenreizen vallen hier bijvoorbeeld niet onder. 
  • Je komt enkel in aanmerking voor de bijstand van Mutas als je je correct gedraagt. Zo betalen we zorgen voor ongelukken door buitensporig gedrag niet terug. ​