Voetverzorging en -steun

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, kan genieten van een jaarlijkse tussenkomst tot 30 euro voor pedicure. Je ontvangt 5 euro per behandeling voor een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar. Ook wie omwille van ziekte of handicap nood heeft aan professionele voetverzorging, geniet dezelfde tussenkomst.

Wat te doen?
Bezorg ons het LM-attest ‘pedicure’​ na het bereiken van de 6 behandelingen of in de maand december. Ben je jonger dan 65 jaar, dan vragen wij ook een medisch attest waaruit blijkt dat je om medische reden aangewezen bent op professionele voetverzorging.