Podologische zolen

Nieuw in 2019! LM voorziet een tweejaarlijkse tussenkomst van 15 euro per podologische zool. ​​​


Laag 5 kopiëren 2.png

​Voorwaarden 
  • De tussenkomst van 15 euro is alleen mogelijk als er geen tussenkomst is uit de verplichte ziekteverzekering in de aankoop van de podologische zool.
  • De podologische zool moet gemaakt worden door een door het RIZIV erkende podoloog op voorschrift van een huisarts of arts-specialist.
  • Een tussenkomst van 15 euro per podologische zool is mogelijk om de twee jaar.
  • Het totale bedrag van de tussenkomst kan niet hoger zijn dan de totale gedragen kosten door het lid.
Hoe aanvragen?
De tussenkomst wordt verleend op voorlegging van het LM-aanvraagformulier 'Podologische zool'​, ingevuld door de erkende podoloog.

(Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen)