Ziekenvervoer

Heb je niet-dringend vervoer nodig van of naar het ziekenhuis en kan je daarvoor geen beroep doen op eigen vervoer of vrijwilligersvervoer via Hop-in

Bel dan naar Mutas op het nummer 078 15 95 95Mutas zal jouw vervoer organiseren en informatie geven over de tarieven en eventuele terugbetalingen door LM. Hou daarom een blauwe klever of je rijksregisternummer bij de hand.

Let op: voor niet-dringend vervoer dat niet aangevraagd is via Mutas, wordt geen tussenkomst voorzien.

Voor noodgevallen bel je uiteraard nog altijd het nummer 100 of 112.
 
Wanneer is tussenkomst mogelijk?
• Bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis, ook bij bevalling en bij daghospitalisatie
• Bij continue reeksen behandelingen:
       - bij radio- en chemotherapie
       - bij nierdialyse
• Bij controles na een orgaantransplantatie
• Bij multidisciplinaire revalidatie: cardiaal en locomotorisch
• Bij opname in of ontslag uit een hersteloord of bij kortverblijf
 
In volgende situaties is er geen tussenkomst:

• Voor vervoer naar consultaties of medische verzorging zonder opname
• Voor vervoer dat in verband staat met een erkend arbeidsongeval of schoolongeval
• Bij opname in en ontslag uit een RVT (rust- en verzorgingstehuis) of ROB (rustoord voor    bejaarden), behalve indien het gaat om een herstel- of kortverblijf
• Wanneer er op dezelfde dag heen en terug wordt gereden tussen ziekenhuizen
• Bij weekendvervoer tijdens een opname in een ziekenhuis
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Met eigen wagen: 0,25 euro per km, met een maximum van 200 km of 50 euro per heen- en terugrit en per dag.
Taxi of rolstoelvervoer: Voor vervoer dat aangevraagd is via Mutas, betaal je een remgeld van 20 euro per enkele rit aan de chauffeur. Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je 10 euro per enkele rit.
Per ziekenwagen (niet-dringend): Vraag het vervoer aan via Mutas en betaal een remgeld van 35 euro per enkele rit. Geniet je verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je 15 euro per enkele rit. Het resterende gedeelte van de factuur wordt rechtstreeks door het ziekenfonds aan de vervoerder betaald.
Met het openbaar vervoer: Maak je gebruik van het openbaar vervoer, dan is de tussenkomst gelijk aan het vervoersticket. Reis je met de trein, dan is de maximale tussenkomst de kostprijs van een ticket tweede klasse.
Per helikopter of klinimobiel: 
   tot 10 km: 50 euro
   11 tot 20 km: 4 euro per km
   Vanaf 21 km: 2 euro per km
De maximale tussenkomst bedraagt 250 euro.
Minder Mobiele Centrale: Maak je gebruik van de Minder Mobiele Centrale van je gemeente? Wij betalen het lidgeld terug, tot maximum 10 euro per jaar.
Hop-in: rij mee met de chauffeurs van Hop-in​, onze vrijwilligersorganisatie. Per kalenderjaar betalen we 10 euro van het lidgeld terug.
Nierdialyse: Hiervoor is er een bijzondere regeling. Er wordt voordelig gezamenlijk vervoer georganiseerd. Je betaalt hiervoor:
- personenwagen: 2 euro per rit (4 euro/nierdialyse). Geniet je van de verhoogde tegemoetkoming (VT) dan betaal je 1,5 euro per rit (3 euro/nierdialyse).
- rolwagenvervoer: 2,5 euro per rit (5 euro/nierdialyse). Recht op VT: 2 euro per rit (4euro/nierdialyse)
- ziekenwagen: 3 euro per rit (6 euro/nierdialyse). Recht op VT: 2,5 euro (5 euro/nierdialyse)
De facturatie gebeurt per kwartaal. Gebruik je een ander vervoermiddel (bv. eigen wagen), dan kan je hiervoor een tussenkomst aanvragen.
 
Word je na een ziekenhuisopname rechtstreeks vervoerd naar een hersteloord of een centrum voor kortverblijf, dan kan je ook genieten van de vermelde tussenkomsten.

​​​