Adoptie bij werknemers

Als je een kindje adopteert, moet je rekening houden met een hoop papierwerk.

Gemeente

Het eerste wat je moet doen is je kind laten inschrijven in het bevolkingsregister van je gemeente.

Premies en toelages

De wet voorziet een adoptiepremie van 1.223,11 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Vraag het aanvraagformulier aan bij je werkgever. Ben je werkzoekende? Vraag het aan bij je laatste werkgever.

De wet voorziet ook een maandelijkse bijdrage van de overheid in de kosten van het onderwijs en de dagelijkse zorg. Vraag het aanvraagformulier aan bij je werkgever.

Adoptieverlof

Elke werknemer, zowel de vader als de moeder, heeft recht op adoptieverlof voor het onthaal van een adoptiekind in zijn/haar gezin. De aanvang van dat verlof moet gebeuren binnen een periode van twee maanden vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente.

Opgelet: Sinds 01/01/2019 bedraagt het adoptieverlof zes weken per adoptieouder, ongeacht de leeftijd van het minderjarige kind. De maximale duur van het adoptieverlof zal vanaf 2019 om de twee jaar telkens met één week worden opgetrokken (tot 2027, dan zal de maximale termijn elf weken bedragen). De weken die op die manier aan de zes standaardweken worden toegevoegd, mogen tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

Als je een gehandicapt kind adopteert of als je kind aan een bepaalde aandoening lijdt, dan worden de bovenvermelde maximumperiode van zes standaardweken verdubbeld tot twaalf weken.

Je werkgever betaalt je de eerste 3 dagen, de resterende dagen neemt je ziekenfonds voor zijn rekening. Je ziekenfonds betaalt dan 82 % van je begrensd brutoloon, met een maximum dagbedrag van 107,91 euro. Vraag het aanvraagformulier aan bij je ziekenfonds.

Tijdens het adoptieverlof ben je beschermd tegen ontslag.

Pleegzorgverlof

​Pleegzorgverlof biedt je als werknemer (en pleegouder) de mogelijkheid om afwezig te zijn op het werk om verplichtingen na te komen die te maken hebben met je gezin voor één (of meerdere) perso(o)n(en) die je zijn toevertrouwd. De duur van dit pleegzorgverlof is vastgelegd op zes dagen per kalenderjaar.

​Nieuw: pleegouderverlof

Pleegzorgverlof zal blijven bestaan en staat los van het pleegouderverlof. Daarnaast kun je sinds 01/01/2019 het nieuwe pleegouderverlof aanvragen. Dit is bedoeld voor pleegouders die een kind in hun gezin opnemen voor langdurige pleegzorg. Concreet betekent dit dat bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in je pleeggezin zal verblijven.  De bedoeling van het pleegouderverlof is om iedereen te laten wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Als pleegouder heb je dan eenmalig recht op zes weken pleegouderverlof. Dit wordt verlengd tot twaalf weken als je een gehandicapt kind of een kind met een bepaalde aandoening opneemt in je pleeggezin. Als je meerdere pleegkinderen gelijktijdig opneemt in je pleeggezin, worden de zes standaardmaanden verlengd met twee weken per pleegouder. 

De maximale duur van het pleegouderverlof zal vanaf 2019 om de twee jaar telkens met één week worden opgetrokken (tot 2027, dan zal de maximale termijn elf weken bedragen). De weken die op die manier aan de zes standaardweken worden toegevoegd, mogen ook in dit geval tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

Je werkgever betaalt je de eerste 3 dagen, de resterende dagen neemt je ziekenfonds voor zijn rekening. 

Werk je in de openbare sector? Vraag dan inlichtingen over de regeling die van kracht is in het bedrijf waar je werkt.​