Een klacht over medische zorg

​Als patiënt krijg je met heel wat verschillende instanties en zorgverleners te maken: ziekenhuizen, dokters, kinesitherapeuten, verpleging aan huis, apothekers en nog andere zorgverleners. Meestal zijn patiënten wel tevreden over de diensten, maar soms kan het toch gebeuren dat je ontevreden bent over de dienstverlening.

Ik heb een klacht over mijn huisarts, apotheker, verpleging aan huis of kinesitherapeut

Federale Ombudsdienst Patiëntenrechten
Bij deze ombudsdienst kun je terecht met al je klachten over je huisarts, apotheker, verpleging aan huis en kinesitherapeut. Ook voor klachten over alle andere zorgverleners voor wie geen specifieke andere ombudsdienst bestaat, kun je bij deze dienst aankloppen. De ombudspersoon registreert je klacht. Daarnaast luistert de ombudspersoon naar je verhaal, contacteert de andere partij en start bemiddeling op. 

Contact
FOD Volksgezondheid
Federale ombudsdienst Patiëntenrechten
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel.: 02 524 85 20
Fax: 02 524 85 38
E-mail: bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be