Ongeval

Kun je na een ongeval een beroep doen op je ziekenfonds voor een tussenkomst? Dit hangt af van wat er juist is gebeurd, bv. een arbeidsongeval, een sportongeval of een ongeval van of naar het werk.

Denk eraan om in elk geval altijd:

  • je ziekenfonds te verwittigen;
  • een aangifte van ongeval in te vullen;
  • je verzekering te verwittigen;
  • al je bewijsstukken op te sturen naar de juiste persoon en een actueel overzicht te maken van alle bedragen die je al hebt betaald;
  • je medisch certificaat met beschrijving van de verschillende kwetsuren aan de adviserend geneesheer te bezorgen;
  • alle stukken die nodig zijn voor je dossier goed bij te houden (brieven, afrekeningen van de tegenpartij, enz.) en over te maken als dit wordt gevraagd;
  • alle bewijsstukken die de schade kunnen aantonen, samen te brengen.
​​​​​​​​​​