Pensioen


​Als je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, hoef je geen pensioenaanvraag meer te doen. Enkel als je met vervroegd pensioen gaat, moet je nog een aanvraag indienen bij je gemeentebestuur.

Als je met pensioen gaat, brengt de rijksdienst voor pensioenen je ziekenfonds hiervan automatisch op de hoogte. Je hoeft dus zelf niets te doen.

Het kan zijn dat je situatie of je rechten veranderen door je pensioen. Je ziekenfonds neemt contact op met jou als dit het geval is.