Samenwonen


​Gaan jij en je partner binnenkort samenwonen? Denk er dan aan dat allebei aansluiten bij LM het meeste voordeel oplevert!

Bij wettelijk samenwonen
De kruispuntbank brengt je ziekenfonds automatisch op de hoogte als je samenwoont. Hiervoor hoef je dus zelf niets te doen.

Bij feitelijk samenwonen
Woon je samen op hetzelfde adres zonder dat je een verklaring van wettelijk samenwonen aflegde bij je gemeente? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je ziekenfonds.