Scheiding

​De kruispuntbank brengt je ziekenfonds automatisch op de hoogte van je feitelijke of wettelijke scheiding. Je hoeft dit dus niet meer te melden.

Als er een aantal praktische regelingen moeten gebeuren, zoals de aanpassing van een rekeningnummer, neem je het best contact op met het LM-kantoor in je buurt.

​Feitelijke scheiding
Als een van de echtgenoten ingeschreven staat als persoon ten laste, kan deze ten laste blijven als die voldoet aan een van deze voorwaarden:

  • instaat voor het onderhoud van een kind dat wordt beschouwd als persoon ten laste;
  • alimentatiegeld ontvangt (hetzij bij rechterlijke beslissing, notariële akte of onderhandse akte neergelegd bij de griffie van de rechtbank);
  • sommen kan innen die verschuldigd zijn aan zijn/haar echtgeno(o)t(e);
  • een deel van het pensioen ontvangt dat toegekend is aan zijn/haar echtgeno(o)t(e).

Wettelijke scheiding
Indien een van de partners ingeschreven staat als persoon ten laste, kan deze niet meer ten laste blijven van de ex-echtgeno(o)t(e). Het ziekenfonds onderzoekt dan hoe hij/zij zich het best inschrijft.