kids-ID


​Gaan de kinderen mee op reis? Vraag dan tijdig een Kids-ID aan! De Kids-ID is een geldig reisdocument (voor Europa en enkele andere landen) voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Ze vervangt het vroegere kartonnen 'identiteitsbewijs' dat ouders moesten aanvragen wanneer ze met een kind naar het buitenland wilden reizen.

De kids-ID moet je minstens twee weken op voorhand aanvragen bij het gemeentebestuur wanneer je met je kind op reis gaat naar het buitenland. Deze elektronische identiteitskaart voor kinderen zorgt voor een veiligere en snelle identificatie in het buitenland.

Voor landen waar de kids-ID niet erkend wordt, moet het kind een reispaspoort hebben. Voor elke reis naar het buitenland doe je het best navraag over de nodige identiteitsbewijzen bij je reisbureau of bij je gemeente.