Ziekte

Ziekte kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Daarom bestaan er verschillende regelingen voor het geval dat iemand ziek valt.

Je bent zelf ziek: kijk hier voor wat je moet doen als je arbeidsongeschikt bent;

Iemand in je omgeving is ziek: er bestaan verschillende vormen van loopbaanonderbreking die je toelaten een zwaar zieke persoon te verzorgen:

  • verlof voor medische bijstand;
  • palliatief verlof.
Surf voor meer informatie over deze vormen naar de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), klik op ‘Infobladen werknemers’ en kies ‘medische bijstand’ of ‘palliatief verlof’.
​​​​​