Gezondheidszorg in België


Dankzij de gezondheidszorg in België hoef je je medische kosten niet alleen te dragen: de ziekteverzekering betaalt namelijk een stuk van je medische kosten terug. Alle geneesmiddelen en medische prestaties die het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.) heeft erkend, staan in een lijst opgesomd: de ‘nomenclatuur’. Elke medische prestatie heeft een nomenclatuurnummer, dat vermeld staat op het getuigschrift van verstrekte hulp (het doktersbriefje) dat je meekrijgt van je zorgverlener voor de terugbetaling. Voorbeelden van medische prestaties zijn een raadpleging of een ingreep bij een arts, een mondonderzoek bij de tandarts of het aanleggen van een verband door een verpleegkundige. Voor de terugbetaling van deze medische prestaties bestaat een overeenkomst over de tarieven tussen de verschillende ziekenfondsen, de artsen en het RIZIV. 

Uitkeringen

In België kun je rekenen op de terugbetaling van je medische kosten, maar ook op een vervangingsinkomen als je ziek wordt of een kindje krijgt. Als je daar recht op hebt, dan kun je een uitkering krijgen tijdens de periode dat je ziek bent, om voor je pasgeboren kindje te zorgen of wanneer je een kindje adopteert.