Je rechten als patiënt

​Als patiënt heb je bepaalde rechten die vastgelegd zijn door de wet. Deze wet is van toepassing op alle zorgverstrekkers en dient om patiënten te beschermen en de kwaliteit van de zorgen te garanderen. Deze wet geldt voor artsen, apothekers en verplegers, maar ook voor kinesisten, tandartsen en andere zorgverleners. Hieronder vind je korte uitleg bij jouw rechten als patiënt. Meer uitleg kun je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

De zorgverlener biedt je kwaliteitsvolle zorg

Als patiënt krijg je de best mogelijke zorgen. Je zorgverlener zet medische kennis en beschikbare technologie in om je te behandelen volgens jouw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met je recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.

Als patiënt kies je vrij je zorgverlener

Je bent vrij om je zorgverlener zelf te kiezen. Je kunt je op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om je te weigeren als patiënt. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Als hij je behandeling onderbreekt, dan moet hij wel zorgen dat een collega je behandeling kan voortzetten.

De zorgverlener geeft je duidelijke informatie

De zorgverlener moet je alle informatie geven zodat je je gezondheidstoestand kunt begrijpen. Hij geeft je daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. Je krijgt advies over wat je het best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat je alles begrijpt. Je kunt zelf een familielid of vriend aanstellen die je kan bijstaan als vertrouwenspersoon.

Je geeft toestemming voor een behandeling

Je zorgverlener heeft je toestemming nodig om je behandeling op te starten. Hij moet je goed op tijd informeren, zodat je in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen. De infrmatie die hij je geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag je zorgverlener de behandeling wel meteen starten als het onmogelijk is te achterhalen wat je wensen juist zijn.

Je hebt toegang tot het patiëntendossier

Je zorgverlener houdt voor jou een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. Je kunt je zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over je ziekte). Verander je van zorgverlener? Dan vraag je gewoon dat je zorgverlener je patiëntendossier overdraagt. Je mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen.

De zorgverlener respecteert je privacy

Tijdens je behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met je gezondheid mogen ze niet aan anderen geven.

Je kunt terecht bij de ombudsdienst

Zijn er vragen of ben je ontevreden? Vind je dat een van je patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kun je contact opnemen met de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar je verhaal en geeft informatie. Wanneer je een onenigheid met je zorgverlener zelf niet kunt oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen.

Meer informatie over de rol van de ombudsdienst en een lijst van ombudspersonen in België vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.