Reservefonds

​De kosten van geneeskundige verzorging kunnen best hoog oplopen. Om deze kosten terug te betalen, ontvangen de ziekenfondsen een bepaald budget van de overheid. Als de terugbetalingen hoger liggen dan voorzien, moeten de ziekenfondsen dit bijpassen. Dit moet gebeuren met het geld van het reservefonds. Hiervoor vragen ze aan hun leden een 'jaarbijdrage financiële verantwoordelijkheid'.

Jaarlijks moet elk ziekenfonds nagaan of zijn reservefonds het wettelijk vereiste minimumbedrag bevat. In functie daarvan beslist het ziekenfonds om zijn leden al dan niet een jaarbijdrage voor de financiële verantwoordelijkheid te vragen.

Voor wie?

Iedereen die ouder is dan 18 jaar, is verplicht de bijdrage te betalen. Enkel kinderen en andere personen ten laste hoeven dit niet te doen.

Als je de bijdrage niet betaalt, ben je in principe niet in orde met de ziekteverzekering en heb je geen recht meer op terugbetalingen van de verplichte ziekteverzekering.

Bijdrage

Voor het jaar 2015 bedraagt de bijdrage voor het reservefonds 0 euro per gerechtigde (ook voor zelfstandige verzekerden).

Bijkomend fiscaal voordeel

Elke belastingplichtige die de bijdrage voor het reservefonds betaalt, mag het volledige bedrag in mindering van zijn belastbaar inkomen brengen. Wij raden dan ook alle belastingplichtigen aan de bijdrage te vermelden in hun aangifte van de personenbelasting. Deze bijdrage is enkel fiscaal aftrekbaar als ze meer dan 0 euro bedraagt.

Je ziekenfonds bezorgt je bewijs van betaling aan het Ministerie van Financiën. Je hoeft dus geen bewijs van betaling bij je aangifte te voegen.