Derde betaler

​Als je een zorgverlener raadpleegt (zoals een arts, tandarts of verpleegkundige), dan betaal je de rekening voor de raadpleging aan de zorgverlener en krijg je achteraf een terugbetaling door je ziekenfonds. De derdebetalersregeling zorgt ervoor dat de terugbetaling rechtstreeks met de zorgverleners gebeurt. Zo hoef je als patiënt niet te wachten op de terugbetaling en betaal je enkel het remgeld of het persoonlijk aandeel.

Iedereen die in orde is met de bijdrage voor de ziekteverzekering, geniet van de derdebetalersregeling in het ziekenhuis en in de apotheek.

Ga je langs bij je arts? Dan is de derdebetalersregeling enkel van toepassing als je:

  • recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming;
  • recht hebt op het leefloon;
  • volledig werkloos bent gedurende minstens 6 maanden;
  • recht hebt op verhoogde kinderbijslag;

De derdebetalersregeling is ook van toepassing op je personen ten laste als ze ingeschreven zijn bij hetzelfde ziekenfonds.
 
Deze regeling geldt ook voor de tandartsen voor bepaalde verstrekkingen. Voor het globaal medisch dossier of de diabetespas kun je altijd de toepassing van de derdebetalersregeling vragen aan je huisarts.

Behoor je niet tot een van bovenstaande categorieën, maar bevind je je wel in financiële nood? Dan kun je je arts vragen om de derdebetalersregeling toe te passen. Jij zal aan je arts op eer en geweten moeten verklaren dat je je in financiële nood bevindt.

Let op: de derdebetalersregeling geldt enkel als de huisarts geconventioneerd is. Dit betekent dat hij akkoord gaat met de officiële tarieven die de artsen en ziekenfondsen hebben afgesproken.