Forfaits voor chronisch zieken​​​

​Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming die je ontvangt als je langdurig ziek bent en sterk afhankelijk bent van anderen.

Voor wie?

Om te kunnen genieten van het zorgforfait, moet u een bepaald bedrag aan remgeld betaald hebben gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren omvatten. Het remgeld is het persoonlijk aandeel dat je zelf moet betalen voor gezondheidszorgen.

Ben je een gewone verzekerde? Dan moet je 450 euro per jaar aan remgelden hebben betaald.
Ben je rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming? Dan moet je 365 euro per jaar aan remgelden hebben betaald.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het bedrag van het forfait varieert naargelang je situatie.

Een tegemoetkoming van 307,68 euro (bedrag voor 2018)

Hiervoor moet je je in een van volgende situaties bevinden:

  • minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie;
  • in het betrokken of voorafgaande jaar samen, minstens 6 maal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen, psychiatrisch en/of dagziekenhuis;
  • voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of ernstige ziekte.

Een tegemoetkoming van 461,55 euro (bedrag voor 2018)

Hiervoor moet je je in een van volgende situaties bevinden:

  • voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten (minstens 12 punten);
  • voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming hulp aan bejaarden met een handicap (minstens 12 punten);
  • als mindervalide recht hebben op een tegemoetkoming hulp aan derden;
  • als invalide met gezinslast recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • als invalide zonder gezinslast recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast omdat je behoefte hebt aan hulp van derden.

Een tegemoetkoming van 615,38​ euro (bedrag voor 2018)

Je moet minstens 3 maanden het akkoord van de adviserend arts hebben om het forfait B of C te ontvangen in het kader van de thuisverpleging.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hoe aanvragen?

Het ziekenfonds heeft je gegevens en is op de hoogte of je aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet. Normaal gezien betaalt het ziekenfonds je het zorgforfait automatisch uit. Ook als je situatie verandert en je recht zou hebben op een hogere tegemoetkoming, gebeurt deze wijziging automatisch.

Ontvang je geen zorgforfait, maar denk je dat je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.