Forfaits voor chronisch zieken​​​

​Het PVS-forfait is een tegemoetkoming in de kosten voor geneesmiddelen, verzorgings- en hulpmiddelen voor PVS-patiënten die thuis verzorgd worden. PVS staat voor persistente vegetatieve status.

Voor wie?

Het PVS-forfait wordt betaald aan PVS-patiënten die thuis of in een centrum dagverzorging krijgen.

Een PVS-patiënt is een persoon die een acute hersenbeschadiging heeft opgelopen (niet-aangeboren hersenletsel), gevolgd door een coma. De patiënt is hierna niet volledig ontwaakt en is terechtgekomen in een persisterende neurovegetatieve status of een minimaal responsieve status. Dit betekent dat de patiënt bijna niet of niet meer reageert op prikkels.

PVS-patiënten worden in principe eerst opgenomen in een deskundig ziekenhuiscentrum waar ze een gespecialiseerde revalidatie krijgen. Daarna kunnen ze een aangepaste verzorging op lange termijn krijgen in een gespecialiseerde rust- en verzorgingstehuis of in de thuisomgeving.

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait bedraagt maximum 8451,22​ euro per jaar (bedrag voor 2018). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De betaling ervan gebeurt in fasen:

  • bij een eerste betaling voor de eerste 6 maanden betaalt het ziekefonds de helft van het jaarlijkse bedrag. Dit bedrag is voor de maand van de terugkeer naar huis en de 5 daaropvolgende maanden;
  • vanaf de zesde maand betaalt het ziekenfonds maandelijks 1/12 van de jaarlijkse tegemoetkoming uit.

Hoe aanvragen?

De verantwoordelijke arts van een deskundig ziekenhuiscentrum moet de aanvraag voor het PVS-forfait indienen. Dit kan ten vroegste één maand voor de patiënt naar huis keert tot ten laatste op het einde van de vijfde maand nadat de patiënt is teruggekeerd.

Let op: het ziekenfonds betaalt het forfait niet langer uit vanaf de tweede volledige maand waarin de PVS-patiënt ononderbroken in een ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, rustoord voor bejaarden of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft.